800 201 101

Co je hypotéka

17. 2. 2020

Hypotéka nebo též hypoteční úvěr je typem půjčky, jehož podstata je obsažena již v samotném názvu. Ten se odvíjí od latinského slova hypotheca, které je překládáno jako slib, závazek nebo zástava. Z toho plyne, že hypotéka je úvěr, během jehož trvání je věřiteli za poskytnutí finančních prostředků postoupeno zástavní právo k nemovitosti nacházející se na území České republiky – zaměříme-li se na tuzemskou legislativu. 

Tím, že je úvěr kryt zástavou, je pro banky méně rizikový než běžná půjčka. To se projeví jak ve vyšší poskytované částce, tak v nižší úrokové sazbě. V případě, že klient nebude úvěr řádně splácet, banka pak může umořit dluh prodejem zastavené nemovitosti. Minimalizuje tak svou případnou ztrátu. Podmínky jednotlivých bank se mohou lišit, ale shodují se například v povinnosti pojištění daného bytu či domu. Toto pojištění je však vinkulováno ve prospěch věřitele. Pokud tedy dojde k pojistnému plnění v případě poškození nemovitosti, je toto vyplaceno ve prospěch banky, nikoliv vlastníka. 

Kromě interních pravidel jednotlivých bank je poskytování hypotečních úvěrů regulováno také Českou národní bankou a legislativou. Ty stanovují pravidla komu a za jakých podmínek lze hypotéku schválit. Jedním z hlavních pravidel je maximální možná částka jistiny vztažená k odhadní – nikoliv tržní – ceně zastavované nemovitosti. V současné době je tato hranice stanovena na 80%. Zbývajících dvacet procent tedy musí žadatel uhradit z vlastních zdrojů. 

To ovšem za předpokladu, že zastavena bude přímo financovaná nemovitost. I když se tak totiž děje ve většině případů, není to podmínkou. Příjemci úvěru tak může pomoci jiná osoba, například rodič, který by souhlasil s poskytnutím své nemovitosti jako zástavy. Pokud ta bude mít vyšší hodnotu než nemovitost kupovaná, bude možné pokrýt financování kompletně prostředky získanými hypotečním úvěrem. 

K jakým účelům může být hypotéka poskytnuta? Na nákup již zkolaudované nemovitosti vám po splnění podmínek úvěr poskytnou všechny banky, které hypoteční úvěry poskytují. Dále lze dle možností a nabídek jednotlivých společností prostředky čerpat i na výstavbu či rekonstrukci. Některé banky potom nabízejí hypotéky také na vyplacení spoluvlastnického nebo dědického nároku. Zvláštním typem je pak tzv. americká hypotéka, která není vázána konkrétním účelem. Čerpané prostředky lze pak využít k čemukoliv.

Další články

Zajímavosti

Sloučení půjček může výrazně zlevnit půjčení peněz

Sloučení půjček můžete v nabídce bank i nebankovních společností najít také pod pojmem konsolidace. Podstatou je, že několik různých úvěrových produktů, jako je například spotřebitelský úvěr, ...
Zajímavosti

Jak prodat byt s hypotékou

Hledáte nové bydlení a chcete proto prodat svůj byt? Byt je ale zajištěn hypotékou? Pokud nemáte peníze, abyste hypotéku doplatili a nemovitost zbavili zástavy, prodejte ...
Zajímavosti

Co s hypotékou po rozvodu

„Dokud nás hypotéka nerozdělí,“ mohlo by se s jistou nadsázkou dnes říkat u oltáře. Hypotéka je pro pár významný závazek. Jak se s ní vypořádat ...